www.nikopol-rn.dp.gov.ua
ГОЛОВНА СТОРІНКА МАПА САЙТУ ДОПОМОГА Середа, 4 серпня 2021 року
Що нового на сайті ?

Архів публікацій
Нікопольський район >>
Районна рада
Версія для друку Написати листа
Основні функції та нормативно-правові засади діяльності:

Районна рада вирішує наступні питання:
- прийняття за пропозицією територіальних громад рішення щодо проведення консультативного опитування з питань, які стосуються їх спільних інтересів;
- здійснення відповідно до закону повноважень щодо організації проведення всеукраїнських референдумів та виборів органів державної влади і місцевого самоврядування;
- прийняття рішень щодо об'єднання в асоціації, вступ до асоціацій та інших форм добровільних об'єднань органів місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад, а також про вихід із них;
- затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку району, цільових програм з інших питань, заслуховування звітів про їх виконання;
- затвердження районного бюджету, внесення змін до нього, затвердження звітів про його виконання;
- розподіл переданих з державного бюджету коштів у вигляді дотацій, субвенцій між місцевими бюджетами сіл, селищ;
- вирішення за дорученням відповідних рад питань про продаж, передачу в оренду, концесію або під заставу об'єктів комунальної власності, які забезпечують спільні потреби територіальних громад і перебувають в управлінні районної ради, а також придбання таких об'єктів в установленому законом порядку;
- вирішення в установленому законом порядку питань щодо управління об'єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, що перебувають в управлінні районної ради; призначення і звільнення їх керівників;
- вирішення відповідно до закону питань регулювання земельних відносин;
- вирішення відповідно до закону питань про надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів відповідно районного значення, а також про скасування такого дозволу;
- встановлення правил користування водозабірними спорудами, призначеними для задоволення питних, побутових та інших потреб населення, зон санітарної охорони джерел водопостачання, обмеження або заборони використання підприємствами питної води у промислових цілях;
- прийняття за пропозицією відповідних сільських, селищних рад рішень, пов'язаних зі створенням спеціальних вільних та інших зон, зміною у статусі цих зон, внесення до відповідних органів пропозицій з цих питань;
- прийняття рішень з питань адміністративно-територіального устрою в межах і в порядку, визначених законом;
- прийняття рішень щодо делегування місцевим державним адміністраціям окремих повноважень районної ради;
- надання згоди на передачу об'єктів з державної власності у спільну власність територіальних громад сіл, селищ та прийняття рішень про передачу об'єктів права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, що перебувають в управлінні районної ради, у державну власність, а також щодо придбання об'єктів державної власності;
- розробляє прогнози економічного і соціального розвитку району на середньостроковий період, програми економічного і соціального розвитку району на короткостроковий період та забезпечує контроль за виконанням відповідних показників програм економічного і соціального розвитку району на короткостроковий період.
Районний бюджет затверджується рішенням районної ради. Рішення про внесення змін до рішення про місцевий бюджет ухвалюється районною радою. Районна рада затверджує звіт про виконання місцевого бюджету.
Районна рада від імені територіальних громад сіл, селищ, міст здійснюють управління об'єктами їхньої спільної власності, що задовольняють спільні потреби територіальних громад.
Органи місцевого самоврядування від імені та в інтересах територіальних громад відповідно до закону здійснюють правомощності щодо володіння, користування та розпорядження об'єктами права комунальної власності, в тому числі виконують усі майнові операції, можуть передавати об'єкти права комунальної власності у постійне або тимчасове користування юридичним та фізичним особам, здавати їх в оренду, продавати і купувати, використовувати як заставу, вирішувати питання їхнього відчуження, визначати в угодах та договорах умови використання та фінансування об'єктів, що приватизуються та передаються у користування і оренду.
До повноважень районних рад у галузі земельних відносин на території району належить:
а) розпорядження землями на праві спільної власності відповідних територіальних громад;
б) підготовка висновків щодо вилучення (викупу) та надання земельних ділянок із земель державної власності, що проводяться органами виконавчої влади;
в) координація діяльності місцевих органів земельних ресурсів;
г) забезпечення реалізації державної політики в галузі охорони та використання земель;
ґ) організація землеустрою та затвердження землевпорядних проектів;
д) внесення до Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних рад пропозицій щодо встановлення і зміни меж районів, міст, селищ, сіл;
е) вирішення земельних спорів;
є) вирішення інших питань у галузі земельних відносин відповідно до закону.
До відання районних Рад народних депутатів на їх території у порядку, встановленому цим Кодексом та іншими законодавчими актами, належить:
1) погодження клопотань про надання надр у користування з метою геологічного вивчення, розробки родовищ корисних копалин місцевого значення;
2) реалізація місцевих програм розвитку мінерально-сировинної бази, раціонального використання та охорони надр;
3) обмеження діяльності підприємств, установ, організацій і громадян у випадках і порядку, передбачених цим Кодексом;
4) здійснення контролю за використанням та охороною надр;
5) вирішення інших питань у сфері регулювання гірничих відносин у межах своєї компетенції.
До повноважень районної ради у сфері питної води та питного водопостачання належать:
затвердження та реалізація місцевих програм у сфері питної води та питного водопостачання, участь у розробленні та реалізації відповідних державних і місцевих програм;
встановлення правил користування водозабірними спорудами, призначеними для задоволення потреб споживачів у питній воді;
встановлення зон санітарної охорони джерел та об'єктів централізованого питного водопостачання;
обмеження або заборона використання підприємствами питної води для промислових цілей;
Спеціальні (вільні) економічні зони створюються Верховною Радою України за ініціативою Президента України, Кабінету Міністрів України або місцевих Рад народних депутатів України та місцевої державної адміністрації.
У разі створення спеціальної (вільної) економічної зони за ініціативою Президента України або Кабінету Міністрів України відповідне рішення може бути прийнято лише після одержання письмової згоди відповідної місцевої Ради народних депутатів України та місцевої державної адміністрації, на території якої передбачається розташувати спеціальну (вільну) економічну зону.
У разі коли ініціатива у створенні спеціальної (вільної) економічної зони належить місцевим Радам народних депутатів та місцевим державним адміністраціям, вони подають відповідну пропозицію Кабінету Міністрів України.
Рішення про встановлення і зміну меж сіл, селищ приймаються обласною радою за поданням районної та відповідних сільських, селищних рад.
Передача об'єктів з державної у спільну власність територіальних громад сіл, селищ здійснюється за наявності згоди районної ради.
Виконавчий апарат ради здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів, сприяє здійсненню відповідною радою взаємодії і зв'язків з територіальними громадами, місцевими органами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування.
Професійний відбір громадян, які виявили бажання створити фермерське господарство, проводить районна професійна комісія з питань створення фермерських господарств, склад якої формується і затверджується районною радою.
Нормативно-правові акти з питань, що належать до компетенції органу:
Конституції України
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”
Закону України “Про вибори Президента України”
Закону України “Про вибори народних депутатів України”
Закону України “Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів”
Закону України “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”
Бюджетний кодекс України
Земельний кодекс України
Кодекс України “Про надра”
“Про питну воду та питне водопостачання”
Закон України “Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон”
Закон України “Про місцеві державні адміністрації”
Закон України “Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності”
Закон України „Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації”
Закон України „Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації”
Версія для друку Написати листа

Про цей сайт | Запитання | Адміністратор


14.jpg